Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  Hisse Korelasyon

  Bu sayfada seçeceğiniz hissenin seçtiğiniz endeksteki diğer hisselerle korelasyonu hesaplanarak, korelasyon değeri yüksek olanlar("0.90" ile "1") ve ("-0.90" ile "-1") arasında olan değerler) listelenmektedir. Korelasyon nedir? Korelasyon hesaplaması, istatiksel olarak, iki hissenin fiyat hareketleri arasında ilişkinin yönünü ve derecesini gösterir. "-1 " ile "+1" arasında değerler alır. "+1" kuvvetli aynı yönde hareket, "-1" kuvvetli ters yönde hareket, "0" ise fiyat hareketlerinde istatiksel bir ilişki olmadığını gösterir

  • Endeks

  • Hisse

  • Gün

  •  

  1. HİSSE2. HİSSEKORELASYON DEĞERİ