KAP: VKF [ ] VAKIF KATILIM BANKASI A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797642 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B576D722132
  
  
  
   
  
  
  
   	KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 	2019-01-01 2019-09-30 	2018-01-01 2018-09-30 	2018-07-01 2018-09-30 	2019-07-01 2019-09-30  
  
  
  
   	GELIR VE GIDER KALEMLERI 		 		
  
  
  
   	KAR PAYI GELIRLERI 	1713513000 	1188441000 	473696000 	614020000  
  
  
  
   	KREDILERDEN ALINAN KAR PAYLARI 	1476038000 	1053905000 	419235000 	513679000  
  
  
  
   	ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN GELIRLER 	17342000 	16053000 	6261000 	4752000  
  
  
  
   	BANKALARDAN ALINAN GELIRLER 	4138000 	5490000 	3055000 	1336000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN GELIRLER 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	MENKUL DEGERLERDEN ALINAN GELIRLER 	173219000 	103950000 	42079000 	73824000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 	7167000 	0 	-4097000 	3575000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 	156268000 	103950000 	46176000 	64808000  
  
  
  
   	ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 	9784000 	0 	0 	5441000  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 	11991000 	6474000 	2571000 	4459000  
  
  
  
   	DIGER KAR PAYI GELIRLERI 	30785000 	2569000 	495000 	15970000  
  
  
  
   	KÂR PAYI GIDERLERI (-) 	-1280407000 	-738017000 	-288746000 	-434410000  
  
  
  
   	KATILMA HESAPLARINA VERILEN KAR PAYLARI 	-929468000 	-588230000 	-217531000 	-310312000  
  
  
  
   	KULLANILAN KREDILERE VERILEN KAR PAYLARI 	-326318000 	-145654000 	-68283000 	-112737000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN KAR PAYLARI 	-8869000 	-4133000 	-2932000 	-5606000  
  
  
  
   	IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN KAR PAYLARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	KIRALAMA KAR PAYI GIDERLERI 	-15752000 	0 	0 	-5755000  
  
  
  
   	DIGER KAR PAYI GIDERLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	NET KAR PAYI GELIRI (GIDERI) 	433106000 	450424000 	184950000 	179610000  
  
  
  
   	NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 	60332000 	33484000 	8725000 	24659000  
  
  
  
   	ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 	98603000 	49898000 	17219000 	38214000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERDEN 	52094000 	26447000 	9797000 	17906000  
  
  
  
   	DIGER 	46509000 	23451000 	7422000 	20308000  
  
  
  
   	VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) 	-38271000 	-16414000 	-8494000 	-13555000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERE 	-43000 	-49000 	-1000 	0  
  
  
  
   	DIGER 	-38228000 	-16365000 	-8493000 	-13555000  
  
  
  
   	TEMETTU GELIRLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 	379291000 	189369000 	92098000 	109428000  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	-4648000 	-3206000 	-419000 	-3249000  
  
  
  
   	TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 	351833000 	151425000 	62807000 	97844000  
  
  
  
   	KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	32106000 	41150000 	29710000 	14833000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GELIRLERI 	75285000 	11578000 	6844000 	21556000  
  
  
  
   	FAALIYET BRUT KÂRI 	948014000 	684855000 	292617000 	335253000  
  
  
  
   	BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) 	-237588000 	-76196000 	-39372000 	-73926000  
  
  
  
   	DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 	-20874000 	-78637000 	-35795000 	-3656000  
  
  
  
   	PERSONEL GIDERLERI (-) 	-182553000 	-115917000 	-47756000 	-62879000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) 	-166196000 	-131552000 	-43635000 	-52244000  
  
  
  
   	NET FAALIYET KARI (ZARARI) 	340803000 	282553000 	126059000 	142548000  
  
  
  
   	BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	340803000 	282553000 	126059000 	142548000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-86732000 	-59382000 	-26618000 	-39171000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	-79553000 	-61581000 	-28490000 	-26201000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	-19330000 	-7960000 	-3354000 	-9846000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	12151000 	10159000 	5226000 	-3124000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	254071000 	223171000 	99441000 	103377000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DONEM NET KARI VEYA ZARARI 	254071000 	223171000 	99441000 	103377000  
  
  
  
   	GRUBUN KARI (ZARARI) 	254071000 	223171000 	99441000 	103377000  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa