KAP: BRGAN [ ] BURGAN BANK A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797772 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B8A3E2229B3
  
  
  
   
  
  
  
   	KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 	2019-01-01 2019-09-30 	2018-01-01 2018-09-30 	2018-07-01 2018-09-30 	2019-07-01 2019-09-30  
  
  
  
   	GELIR VE GIDER KALEMLERI 		 		
  
  
  
   	FAIZ GELIRLERI 	1723791000 	1646067000 	662372000 	532804000  
  
  
  
   	KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 	1191045000 	1202810000 	466446000 	375464000  
  
  
  
   	ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 	28511000 	25998000 	10475000 	7936000  
  
  
  
   	BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 	43350000 	74333000 	32926000 	15939000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 	82890000 	22530000 	16606000 	26021000  
  
  
  
   	MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 	43576000 	34144000 	15349000 	14294000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 	1173000 	1146000 	379000 	351000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 	33906000 	24878000 	11163000 	11182000  
  
  
  
   	ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 	8497000 	8120000 	3807000 	2761000  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GELIRLERI 	334419000 	286252000 	120570000 	93150000  
  
  
  
   	FAIZ GIDERLERI (-) 	-1208604000 	-1148012000 	-470079000 	-367941000  
  
  
  
   	MEVDUATA VERILEN FAIZLER 	-721528000 	-643255000 	-266002000 	-233713000  
  
  
  
   	KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER 	-223521000 	-204090000 	-85550000 	-62468000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 	-6700000 	-6537000 	-2832000 	-2099000  
  
  
  
   	IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 	-7531000 	0 	0 	-2349000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GIDERLERI 	-249324000 	-294130000 	-115695000 	-67312000  
  
  
  
   	NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 	515187000 	498055000 	192293000 	164863000  
  
  
  
   	NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 	26735000 	19278000 	4149000 	9970000  
  
  
  
   	ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 	34805000 	31072000 	8418000 	12142000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERDEN 	19669000 	16287000 	5604000 	6772000  
  
  
  
   	DIGER 	15136000 	14785000 	2814000 	5370000  
  
  
  
   	VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) 	-8070000 	-11794000 	-4269000 	-2172000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERE 	-45000 	-44000 	-15000 	-16000  
  
  
  
   	DIGER 	-8025000 	-11750000 	-4254000 	-2156000  
  
  
  
   	TEMETTU GELIRLERI 	2769000 	686000 	0 	0  
  
  
  
   	TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 	23563000 	71170000 	30495000 	3631000  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	7900000 	1394000 	581000 	3679000  
  
  
  
   	TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 	16036000 	26445000 	12953000 	-2665000  
  
  
  
   	KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	-373000 	43331000 	16961000 	2617000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GELIRLERI 	10341000 	12955000 	3114000 	3097000  
  
  
  
   	FAALIYET BRUT KÂRI 	578595000 	602144000 	230051000 	181561000  
  
  
  
   	BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) 	-181523000 	-187699000 	-94007000 	-94760000  
  
  
  
   	DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 	-941000 	-23000 	-137000 	-58000  
  
  
  
   	PERSONEL GIDERLERI (-) 	-147803000 	-122682000 	-42544000 	-48555000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) 	-148388000 	-129326000 	-44169000 	-49011000  
  
  
  
   	NET FAALIYET KARI (ZARARI) 	99940000 	162414000 	49468000 	-10823000  
  
  
  
   	BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 	32917000 	20782000 	6125000 	14018000  
  
  
  
   	NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	132857000 	183196000 	55593000 	3195000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-21277000 	-36491000 	-10951000 	-2394000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	-39537000 	0 	0 	-2691000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	-76109000 	-244200000 	-133919000 	-15740000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	94369000 	207709000 	122968000 	20825000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	111580000 	146705000 	44642000 	5589000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DONEM NET KARI VEYA ZARARI 	111580000 	146705000 	44642000 	5589000  
  
  
  
   	GRUBUN KARI (ZARARI) 	111580000 	146705000 	44642000 	5589000  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa