KAP: KLN KLNMA [ ] TURKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRI

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819264 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6FAF9E510170445D047962F1
  
  
  
   
  
  
  
   	KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 	2019-01-01 2019-12-31  
  
  
  
   	GELIR VE GIDER KALEMLERI 	
  
  
  
   	FAIZ GELIRLERI 	1133147000  
  
  
  
   	KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 	750666000  
  
  
  
   	ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 	0  
  
  
  
   	BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 	234597000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 	39428000  
  
  
  
   	MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 	108120000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 	0  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 	68121000  
  
  
  
   	ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 	39999000  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 	0  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GELIRLERI 	336000  
  
  
  
   	FAIZ GIDERLERI (-) 	-425427000  
  
  
  
   	MEVDUATA VERILEN FAIZLER 	0  
  
  
  
   	KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER 	-422790000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 	-429000  
  
  
  
   	IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 	0  
  
  
  
   	KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 	-2194000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GIDERLERI 	-14000  
  
  
  
   	NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 	707720000  
  
  
  
   	NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 	14516000  
  
  
  
   	ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 	15747000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERDEN 	197000  
  
  
  
   	DIGER 	15550000  
  
  
  
   	VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) 	-1231000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERE 	0  
  
  
  
   	DIGER 	-1231000  
  
  
  
   	TEMETTU GELIRLERI 	4840000  
  
  
  
   	TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 	34617000  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	24045000  
  
  
  
   	TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 	-3143000  
  
  
  
   	KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	13715000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GELIRLERI 	23139000  
  
  
  
   	FAALIYET BRUT KÂRI 	784832000  
  
  
  
   	BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) 	-52873000  
  
  
  
   	DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 	-19168000  
  
  
  
   	PERSONEL GIDERLERI (-) 	-88900000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) 	-37587000  
  
  
  
   	NET FAALIYET KARI (ZARARI) 	586304000  
  
  
  
   	BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 	0  
  
  
  
   	OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 	0  
  
  
  
   	NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 	0  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	586304000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-139198000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	-144270000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	5072000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	447106000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	0  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	0  
  
  
  
   	DONEM NET KARI VEYA ZARARI 	447106000  
  
  
  
   	GRUBUN KARI (ZARARI) 	447106000  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 	0  
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 	
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 	
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 	
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 	
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 	
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa