KAP: HALKS [ ] HALK SIGORTA A.S. BILANCO

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819296 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6FAFA0E5017044DF4DA13E7C
  
  
  
   
  
  
  
   	BILANCO 	2019-12-31 	2018-12-31  
  
  
  
   	VARLIKLAR 		
  
  
  
   	CARI VARLIKLAR 		
  
  
  
   	NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 	2267000168 	1584137868  
  
  
  
   	KASA 	0 	0  
  
  
  
   	ALINAN CEKLER 	0 	0  
  
  
  
   	BANKALAR 	1976241382 	1362796119  
  
  
  
   	VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 	290758786 	221341749  
  
  
  
   	DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 	275847433 	256492746  
  
  
  
   	SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 	37412 	4334  
  
  
  
   	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR 	275810021 	249883910  
  
  
  
   	ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 	0 	6604502  
  
  
  
   	KREDILER 	0 	0  
  
  
  
   	KREDILER KARSILIGI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR 	0 	0  
  
  
  
   	SIRKET HISSESI 	0 	0  
  
  
  
   	FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 	334132340 	338810641  
  
  
  
   	SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 	345158795 	345689077  
  
  
  
   	SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 	-12690120 	-8592101  
  
  
  
   	REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR 	0 	0  
  
  
  
   	SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) 	0 	0  
  
  
  
   	SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 	82231013 	59000740  
  
  
  
   	ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 	-80567348 	-57287075  
  
  
  
   	ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 	13893 	13893  
  
  
  
   	ORTAKLARDAN ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	PERSONELDEN ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 	13893 	13893  
  
  
  
   	ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) 	0 	0  
  
  
  
   	ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER ALACAKLAR 	7156201 	2065263  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 	0 	0  
  
  
  
   	KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 	0 	395822  
  
  
  
   	DIGER CESITLI ALACAKLAR 	7156201 	1669441  
  
  
  
   	DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) 	0 	0  
  
  
  
   	SUPHELI DIGER ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 	128546807 	110048293  
  
  
  
   	ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 	124735605 	106644856  
  
  
  
   	TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	GELIR TAHAKKUKLARI 	97903 	74811  
  
  
  
   	GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 	3713299 	3328626  
  
  
  
   	DIGER CARI VARLIKLAR 	-231299 	13026644  
  
  
  
   	GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 	0 	13049744  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 	0 	0  
  
  
  
   	IS AVANSLARI 	-284910 	-63192  
  
  
  
   	PERSONELE VERILEN AVANSLAR 	0 	0  
  
  
  
   	SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR 	53611 	40092  
  
  
  
   	DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI ( -) 	0 	0  
  
  
  
   	CARI VARLIKLAR TOPLAMI 	3012465543 	2304595348  
  
  
  
   	CARI OLMAYAN VARLIKLAR 		
  
  
  
   	ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR 	0 	0  
  
  
  
   	SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) 	0 	0  
  
  
  
   	SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	ORTAKLARDAN ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	PERSONELDEN ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) 	0 	0  
  
  
  
   	ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER ALACAKLAR 	1438190 	1261234  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 	0 	0  
  
  
  
   	KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 	1438190 	1261234  
  
  
  
   	DIGER CESITLI ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) 	0 	0  
  
  
  
   	SUPHELI DIGER ALACAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	FINANSAL VARLIKLAR 	569340 	430032  
  
  
  
   	BAGLI MENKUL KIYMETLER 	569340 	430032  
  
  
  
   	ISTIRAKLER 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	BAGLI ORTAKLIKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER 	0 	0  
  
  
  
   	MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER FINANSAL VARLIKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	MADDI VARLIKLAR 	11067213 	2002455  
  
  
  
   	YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 	725586 	725586  
  
  
  
   	YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER 	235637 	235637  
  
  
  
   	MAKINE VE TECHIZATLAR 	225003 	225003  
  
  
  
   	DEMIRBAS VE TESISATLAR 	8305814 	7382202  
  
  
  
   	MOTORLU TASITLAR 	11550 	11550  
  
  
  
   	DIGER MADDI VARLIKLAR, OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL 	1505507 	929484  
  
  
  
   	KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 	9922529 	0  
  
  
  
   	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 	-9864413 	-7507007  
  
  
  
   	MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL 	0 	0  
  
  
  
   	MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 	4789407 	3702315  
  
  
  
   	HAKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	SEREFIYE 	0 	0  
  
  
  
   	FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER 	0 	0  
  
  
  
   	ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 	20536250 	17816244  
  
  
  
   	BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 	-15746843 	-14113929  
  
  
  
   	MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR 	0 	0  
  
  
  
   	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 	0 	0  
  
  
  
   	GELIR TAHAKKUKLARI 	0 	0  
  
  
  
   	GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 	18334386 	13563390  
  
  
  
   	EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DOVIZ HESAPLARI 	0 	0  
  
  
  
   	GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 	18334386 	13563390  
  
  
  
   	DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 	36198536 	20959426  
  
  
  
   	TOPLAM VARLIKLAR 	3048664079 	2325554774  
  
  
  
   	YUKUMLULUKLER VE OZSERMAYE 		
  
  
  
   	YUKUMLULUKLER 		
  
  
  
   	KISA VADELI YUKUMLULUKLER 		
  
  
  
   	FINANSAL BORCLAR 	8064243 	0  
  
  
  
   	ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 	120434500 	146361217  
  
  
  
   	ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 	1717471 	1711624  
  
  
  
   	DIGER BORCLAR 	83696938 	69265275  
  
  
  
   	SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 	2075322268 	1638282291  
  
  
  
   	ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKUMLULUKLER ILE KARSILIKLARI 	51593163 	20227011  
  
  
  
   	DIGER RISKLERE ILISKIN KARSILIKLAR 	1411336 	1068967  
  
  
  
   	GELECEK AYLARA AIT GELIRLER VE GIDER TAHAKKUKLARI 	70715020 	48427759  
  
  
  
   	DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 	0 	0  
  
  
  
   	KISA VADELI YUKUMLULUKLER TOPLAMI 	2412954939 	1925344144  
  
  
  
   	UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 		
  
  
  
   	FINANSAL BORCLAR 	0 	0  
  
  
  
   	ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 	0 	0  
  
  
  
   	ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER BORCLAR 	0 	0  
  
  
  
   	SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 	20178592 	16849318  
  
  
  
   	DIGER YUKUMLULUKLER VE KARSILIKLARI 	3343226 	3509920  
  
  
  
   	DIGER RISKLERE ILISKIN KARSILIKLAR 	5523325 	4773345  
  
  
  
   	GELECEK YILLARA AIT GELIRLER VE GIDER TAHAKKUKLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 	0 	0  
  
  
  
   	UZUN VADELI YUKUMLULUKLER TOPLAMI 	29045143 	25132583  
  
  
  
   	OZSERMAYE 		
  
  
  
   	ODENMIS SERMAYE 	349000000 	280000000  
  
  
  
   	(NOMINAL) SERMAYE 	349000000 	280000000  
  
  
  
   	ODENMEMIS SERMAYE (-) 	0 	0  
  
  
  
   	SERMAYE DUZELTMESI OLUMLU FARKLARI 	0 	0  
  
  
  
   	SERMAYE DUZELTMESI OLUMSUZ FARKLARI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	TESCILI BEKLENEN SERMAYE 	0 	0  
  
  
  
   	SERMAYE YEDEKLERI 	98952 	98952  
  
  
  
   	HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI 	98952 	98952  
  
  
  
   	HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 	0 	0  
  
  
  
   	SERMAYEYE EKLENECEK SATIS KARLARI 	0 	0  
  
  
  
   	YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER SERMAYE YEDEKLERI 	0 	0  
  
  
  
   	KAR YEDEKLERI 	26366151 	22054245  
  
  
  
   	YASAL YEDEKLER 	18402418 	14756176  
  
  
  
   	STATU YEDEKLERI 	0 	0  
  
  
  
   	OLAGANUSTU YEDEKLER 	1544960 	1266352  
  
  
  
   	OZEL FONLAR, YEDEKLER 	0 	0  
  
  
  
   	FINANSAL VARLIKLARIN DEGERLEMESI 	35483 	2405  
  
  
  
   	DIGER KAR YEDEKLERI 	6383290 	6029312  
  
  
  
   	GECMIS YILLAR KARLARI 	0 	0  
  
  
  
   	GECMIS YILLAR ZARARLARI (-) 	0 	0  
  
  
  
   	NET DONEM KARI/ZARARI 	231198894 	72924850  
  
  
  
   	DONEM NET KARI 	231198894 	72924850  
  
  
  
   	DONEM NET ZARARI ( -) 	0 	0  
  
  
  
   	DAGITIMA KONU OLMAYAN DONEM KARI 	0 	0  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI 	0 	0  
  
  
  
   	OZSERMAYE TOPLAMI 	606663997 	375078047  
  
  
  
   	TOPLAM YUKUMLULUKLER VE OZSERMAYE 	3048664079 	2325554774  
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa