BORSA ISTANBUL PAY PIYASASI 2020 YILI TATIL TABLOSU

  RAMAZAN BAYRAMI 23 MAYIS 2020 CUMARTESI (ARIFE) 24 MAYIS 2020 PAZAR, 25 MAYIS 2020 PAZARTESI, 26 MAYIS 2020 SALI    
      
      23 MAYIS 2020 CUMARTESI, 24 MAYIS 2020 PAZAR, 25 MAYIS 2020 PAZARTESI, 26 MAYIS 2020 SALI SEANS YAPILMAYACAKTIR.
      21 MAYIS 2020 PERSEMBE TARIHLI ISLEMLERIN TAKASI 27 MAYIS 2020 CARSAMBA TARIHINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR.
      22 MAYIS 2020 CUMA TARIHLI ISLEMLERIN TAKASI 28 MAYIS 2020 PERSEMBE TARIHINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR.
  
  DEMOKRASI VE MILLI BIRLIK GUNU 15 TEMMUZ 2020 CARSAMBA     
  
      15 TEMMUZ 2020 CARSAMBA SEANS YAPILMAYACAKTIR.
      13 TEMMUZ 2020 PAZARTESI TARIHLI ISLEMLERIN TAKASI 16 TEMMUZ 2020 PERSEMBE TARIHINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR.
      14 TEMMUZ 2020 SALI TARIHLI ISLEMLERIN TAKASI 17 TEMMUZ 2020 CUMA TARIHINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR.
  
  KURBAN BAYRAMI 30 TEMMUZ 2020 PERSEMBE (ARIFE-YARIM GUN)31 TEMMUZ 2020 CUMA, 1 AGUSTOS 2020 CUMARTESI, 2 AGUSTOS 2020 PAZAR, 3 AGUSTOS 2020 PAZARTESI
  
      30 TEMMUZ 2020 PERSEMBE YARIM GUN SEANS YAPILACAKTIR.
      31 TEMMUZ 2020 CUMA, 1 AGUSTOS 2020 CUMARTESI, 2 AGUSTOS 2020 PAZAR, 3 AGUSTOS 2020 PAZARTESI SEANS YAPILMAYACAKTIR.
      28 TEMMUZ 2020 SALI TARIHLI ISLEMLERIN TAKASI 4 AGUSTOS 2020 SALI TARIHINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR.
      29 TEMMUZ 2020 CARSAMBA VE 30 TEMMUZ 2020 PERSEMBE TARIHLI ISLEMLERIN TAKASI 5 AGUSTOS 2020 CARSAMBA TARIHINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR.
  
  
  ZAFER BAYRAMI  30 AGUSTOS 2020 PAZAR 
  
      30 AGUSTOS 2020 PAZAR SEANS YAPILMAYACAKTIR. 
      30 AGUSTOS 2020 PAZAR GUNU TAKAS YAPILMAYACAKTIR.
  
  CUMHURIYET BAYRAMI   28 EKIM 2020 CARSAMBA (YARIM GUN), 29 EKIM 2020 PERSEMBE
  
      28 EKIM 2020 CARSAMBA YARIM GUN SEANS YAPILACAKTIR.
      29 EKIM 2020 PERSEMBE SEANS YAPILMAYACAKTIR.
      26 EKIM 2020 PAZARTESI TARIHLI ISLEMLERIN TAKASI 30 EKIM CUMA 2020 TARIHINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR.
      27 EKIM 2020 SALI VE 28 EKIM 2020 CARSAMBA TARIHLI ISLEMLERIN TAKASI 2 KASIM 2020 PAZARTESI TARIHINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR.
  
  
  HTTPS://WWW.BORSAISTANBUL.COM/DOCS/DEFAULT-SOURCE/PIYASALAR/PAY-PIYASASI-2020-YILI-TATIL-TABLOSU.PDF?SFVRSN=4
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa