KAP: CIT [ ] CITIBANK A.S KAR VEYA ZARAR TABLOSU

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/888780 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D758F60E80175D25282726E79
  
  
  
   
  
  
  
   	KAR VEYA ZARAR TABLOSU 	2020-01-01 2020-09-30 	2019-01-01 2019-09-30 	2020-07-01 2020-09-30 	2019-07-01 2019-09-30  
  
  
  
   	GELIR VE GIDER KALEMLERI 		 		
  
  
  
   	FAIZ GELIRLERI 	807817000 	1283620000 	272850000 	476826000  
  
  
  
   	KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 	326557000 	535230000 	107667000 	180674000  
  
  
  
   	ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 	9361000 	41130000 	3805000 	10671000  
  
  
  
   	BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 	202855000 	619708000 	72989000 	241737000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 		 	0 	0  
  
  
  
   	MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 	268706000 	87373000 	88340000 	43709000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 	68537000 	32544000 	29340000 	23853000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 	200169000 	54829000 	59000000 	19856000  
  
  
  
   	ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 		 	0 	0  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 		 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GELIRLERI 	338000 	179000 	49000 	35000  
  
  
  
   	FAIZ GIDERLERI (-) 	-120819000 	-541090000 	-28142000 	-186094000  
  
  
  
   	MEVDUATA VERILEN FAIZLER 	-98040000 	-518861000 	-21327000 	-179892000  
  
  
  
   	KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER 	-11586000 	-14443000 	-3509000 	-3528000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 		 	0 	0  
  
  
  
   	IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 		 	0 	0  
  
  
  
   	KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 	-3083000 	-3843000 	-841000 	-1195000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GIDERLERI 	-8110000 	-3943000 	-2465000 	-1479000  
  
  
  
   	NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 	686998000 	742530000 	244708000 	290732000  
  
  
  
   	NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 	67453000 	64433000 	21968000 	21449000  
  
  
  
   	ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 	90012000 	96082000 	28391000 	32170000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERDEN 	25048000 	17424000 	9093000 	6173000  
  
  
  
   	DIGER 	64964000 	78658000 	19298000 	25997000  
  
  
  
   	VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) 	-22559000 	-31649000 	-6423000 	-10721000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERE 		 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER 	-22559000 	-31649000 	-6423000 	-10721000  
  
  
  
   	TEMETTU GELIRLERI 	0 	0 		
  
  
  
   	TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 	231335000 	197672000 	62103000 	29500000  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	95574000 	59350000 	8511000 	32872000  
  
  
  
   	TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 	-9194000 	59228000 	-408000 	-36526000  
  
  
  
   	KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	144955000 	79094000 	54000000 	33154000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GELIRLERI 	84620000 	72606000 	22292000 	18698000  
  
  
  
   	FAALIYET BRUT KÂRI 	1070406000 	1077241000 	351071000 	360379000  
  
  
  
   	KREDI KARSILIKLARI (-) 	-64400000 	-10016000 	-28026000 	-7410000  
  
  
  
   	PERSONEL GIDERLERI (-) 	-115326000 	-108004000 	-38140000 	-35359000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) 	-236122000 	-202148000 	-87288000 	-65941000  
  
  
  
   	NET FAALIYET KARI (ZARARI) 	654558000 	757073000 	197617000 	251669000  
  
  
  
   	BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 	0 	0 		
  
  
  
   	OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 	0 	0 		
  
  
  
   	NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 	0 	0 		
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	654558000 	757073000 	197617000 	251669000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-159324000 	-178510000 	-49801000 	-87775000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	-157366000 	-179892000 	-45473000 	-81492000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	-1958000 		-4328000 	-6283000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 		1382000 		
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	495234000 	578563000 	147816000 	163894000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 	0 	0 		
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 	0 	0 		
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	0 	0 		
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	0 	0 		
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	0 	0 		
  
  
  
   	DONEM NET KARI VEYA ZARARI 	495234000 	578563000 	147816000 	163894000  
  
  
  
   	GRUBUN KARI (ZARARI) 	495234000 	578563000 	147816000 	163894000  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa