DOGUS GYO`NIN 2020 YILI 12 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET ZARARI 360.865.188 TL (2019/12 AYLIK: 95.044.820 TL)