KAP: ISY FYAF [ ] ISTANBUL PORTFOY ARK II SERBEST FON FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/911851 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7707357E0177CEB84C713E18
  
  
  
   
  
  
  
   	FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 	2020-12-31 	2019-12-31  
  
  
  
   	VARLIKLAR 		
  
  
  
   	NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 	246091 	232193  
  
  
  
   	TEMINATA VERILEN NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 	4863163 	702201  
  
  
  
   	TAKAS ALACAKLARI 	57371984 	19966541  
  
  
  
   	FINANSAL VARLIKLAR 	126782182 	5090163  
  
  
  
   	TOPLAM VARLIKLAR 	189263420 	25991098  
  
  
  
   	YUKUMLULUKLER 		
  
  
  
   	TAKAS BORCLARI 	77089659 	15647580  
  
  
  
   	DIGER BORCLAR 	169787 	48285  
  
  
  
   	TOPLAM YUKUMLULUKLER (TOPLAM DEGERI - NET VARLIK DEGERI HARIC) 	77259446 	15695865  
  
  
  
   	TOPLAM DEGERI (NET VARLIK DEGERI) 	112003974 	10295233  
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa