KAP: ISY IARF [ ] ISTANBUL PORTFOY DORDUNCU SERBEST FON FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/911880 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7707357E0177CECEAF28419B
  
  
  
   
  
  
  
   	FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 	2020-12-31 	2019-12-31  
  
  
  
   	VARLIKLAR 		
  
  
  
   	NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 	143088 	11867  
  
  
  
   	TEMINATA VERILEN NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 	239258 	0  
  
  
  
   	TAKAS ALACAKLARI 	0 	3475429  
  
  
  
   	FINANSAL VARLIKLAR 	43270350 	15706666  
  
  
  
   	TOPLAM VARLIKLAR 	43652696 	19193962  
  
  
  
   	YUKUMLULUKLER 		
  
  
  
   	TAKAS BORCLARI 	0 	1094  
  
  
  
   	DIGER BORCLAR 	61515 	1301746  
  
  
  
   	TOPLAM YUKUMLULUKLER (TOPLAM DEGERI - NET VARLIK DEGERI HARIC) 	61515 	1302840  
  
  
  
   	TOPLAM DEGERI (NET VARLIK DEGERI) 	43591181 	17891122  
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa