KARTONSAN`IN 2020 YILI 12 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 137.264.514 TL (2019/12 AYLIK: 81.344.785 TL)