KAP: TSK TSKB [ ] TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/934232 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7902C29D0179327BB09D7FEB
  
  
  
   
  
  
  
   	KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 	2021-01-01 2021-03-31 	2020-01-01 2020-03-31  
  
  
  
   	GELIR VE GIDER KALEMLERI 		
  
  
  
   	FAIZ GELIRLERI 	937063000 	788893000  
  
  
  
   	KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 	643909000 	570650000  
  
  
  
   	ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 	99000 	0  
  
  
  
   	BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 	4744000 	7242000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 	90207000 	14160000  
  
  
  
   	MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 	193721000 	192811000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 	775000 	522000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 	102946000 	111796000  
  
  
  
   	ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 	90000000 	80493000  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 	1851000 	2084000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GELIRLERI 	2532000 	1946000  
  
  
  
   	FAIZ GIDERLERI (-) 	-378533000 	-339203000  
  
  
  
   	MEVDUATA VERILEN FAIZLER 	0 	0  
  
  
  
   	KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER 	-131648000 	-164788000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 	-17939000 	-7640000  
  
  
  
   	IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 	-225015000 	-165757000  
  
  
  
   	KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 	-222000 	-96000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GIDERLERI 	-3709000 	-922000  
  
  
  
   	NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 	558530000 	449690000  
  
  
  
   	NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 	35206000 	36403000  
  
  
  
   	ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 	40219000 	39706000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERDEN 	6780000 	13462000  
  
  
  
   	DIGER 	33439000 	26244000  
  
  
  
   	VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) 	-5013000 	-3303000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERE 	-803000 	-823000  
  
  
  
   	DIGER 	-4210000 	-2480000  
  
  
  
   	TEMETTU GELIRLERI 	4223000 	5944000  
  
  
  
   	TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 	29024000 	-10694000  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	-295000 	-508000  
  
  
  
   	TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 	563335000 	163311000  
  
  
  
   	KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	-534016000 	-173497000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GELIRLERI 	187239000 	9558000  
  
  
  
   	FAALIYET BRUT KÂRI 	814222000 	490901000  
  
  
  
   	BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) 	-317492000 	-223952000  
  
  
  
   	DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 	-30000000 	0  
  
  
  
   	PERSONEL GIDERLERI (-) 	-51697000 	-41350000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) 	-171493000 	-36018000  
  
  
  
   	NET FAALIYET KARI (ZARARI) 	243540000 	189581000  
  
  
  
   	BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 	0 	0  
  
  
  
   	OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 	37336000 	8142000  
  
  
  
   	NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	280876000 	197723000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-53730000 	-47394000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	-11317000 	-2134000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	-113550000 	-166076000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	71137000 	120816000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	227146000 	150329000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	0 	0  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	DONEM NET KARI VEYA ZARARI 	227146000 	150329000  
  
  
  
   	GRUBUN KARI (ZARARI) 	227110000 	152411000  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 	36000 	-2082000  
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa