YAYLA ENERJI`NIN 2021 YILI 3 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET KARI 2.746.928 TL (2020/3 AYLIK: 1.590.610 TL)