TAZE KURU GIDA`NIN 2021 YILI 3 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 248.862 TL (2020/3 AYLIK: -1.246.093 TL)