FRANSA`DA ITHALAT NISAN`DA 46.85 MILYAR EURO (ONCEKI: 46.05 MILYAR EURO)