ABD DOGALGAZ STOKLARI DEGISIMI +49 MILYAR FEET KUP (BEKLENTI: MFK ONCEKI:+55 MFK)