RUSYA /NOVAK: GLOBAL PETROL PIYASASININ 2022`DE TAMAMIYLE YENIDEN YAPILANDIRILMASINI BEKLIYORUM