ABD DOGALGAZ STOKLARI DEGISIMI -136 MILYAR FEET KUP (BEKLENTI: MFK ONCEKI:-55 MFK)