MAKINA TAKIM`IN 2021 YILI 12 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 23.615.495 TL (2020/12 AYLIK: 6.497.059 TL)