DOGANLAR MOBILYA`NIN 2021 YILI 12 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 25.757.797 TL (2020/12 AYLIK: 25.752.988 TL)