NETAS`IN 2021 YILI 12 AYLIK KONSOLIDE NET ZARARI 668.212.140 TL (2020/12 AYLIK: -71.130.227 TL)