KARSAN`IN 2021 YILI 12 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 98.893.000 TL (2020/12 AYLIK: 20.321.000 TL)