KAP: GARAN TGB [ ] TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1023362 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C8029244901805D54A44F02A8
  
  
  
   
  
  
  
   	KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 	2022-01-01 2022-03-31 	2021-01-01 2021-03-31  
  
  
  
   	GELIR VE GIDER KALEMLERI 		
  
  
  
   	FAIZ GELIRLERI 	22093201000 	11898223000  
  
  
  
   	KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 	15473618000 	9387805000  
  
  
  
   	ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 	242621000 	128253000  
  
  
  
   	BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 	53915000 	56559000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 	1012296000 	228597000  
  
  
  
   	MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 	4893897000 	1825674000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 	90309000 	30762000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 	2748112000 	907077000  
  
  
  
   	ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 	2055476000 	887835000  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 	287018000 	145085000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GELIRLERI 	129836000 	126250000  
  
  
  
   	FAIZ GIDERLERI (-) 	-7849368000 	-5053520000  
  
  
  
   	MEVDUATA VERILEN FAIZLER 	-6196579000 	-4016126000  
  
  
  
   	KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER 	-521359000 	-260603000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 	-120582000 	-57428000  
  
  
  
   	IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 	-683417000 	-679978000  
  
  
  
   	KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 	-38363000 	-26922000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GIDERLERI 	-289068000 	-12463000  
  
  
  
   	NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 	14243833000 	6844703000  
  
  
  
   	NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 	3206043000 	2067219000  
  
  
  
   	ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 	4377263000 	2617529000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERDEN 	375021000 	229185000  
  
  
  
   	DIGER 	4002242000 	2388344000  
  
  
  
   	VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) 	-1171220000 	-550310000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERE 	-15502000 	-6708000  
  
  
  
   	DIGER 	-1155718000 	-543602000  
  
  
  
   	TEMETTU GELIRLERI 	14049000 	3215000  
  
  
  
   	TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 	2393556000 	246371000  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	1216203000 	1125143000  
  
  
  
   	TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 	-13665754000 	4817155000  
  
  
  
   	KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	14843107000 	-5695927000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GELIRLERI 	4767405000 	3622055000  
  
  
  
   	FAALIYET BRUT KÂRI 	24624886000 	12783563000  
  
  
  
   	BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) 	-7150931000 	-5315894000  
  
  
  
   	DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 	-1129700000 	-974854000  
  
  
  
   	PERSONEL GIDERLERI (-) 	-2023051000 	-1220870000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) 	-3262472000 	-2058466000  
  
  
  
   	NET FAALIYET KARI (ZARARI) 	11058732000 	3213479000  
  
  
  
   	BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 	0 	0  
  
  
  
   	OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 	270823000 	153145000  
  
  
  
   	NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	11329555000 	3366624000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-3066941000 	-669148000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	-7646826000 	-181397000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	-425570000 	-1671197000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	5005455000 	1183446000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	8262614000 	2697476000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	0 	0  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	DONEM NET KARI VEYA ZARARI 	8262614000 	2697476000  
  
  
  
   	GRUBUN KARI (ZARARI) 	8215682000 	2665831000  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 	46932000 	31645000  
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
  

  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa