Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  Finans Navigatörü


  Yatırım Ürünleri Borsa Yatırım Fonu

  YATIRIM ÜRÜNLERİ

  BORSA YATIRIM FONU

  Tanım:

  Uluslararası piyasalarda EFT olarak adlandırılan borsa yatırım fonları seçilen borsa endeksinin performansını yansıtan ve yatırımcıya endeks ya da endeks ürünlerine yatırım kolaylığı sağlayan ve borsalarda fiyat marjı ile işlem gören fonlardır.

  Borsa yatırım fonu baz aldığı endekin içerisindeki tüm ürünleri aynı oranlarda korur. Bu nedenle birebir endeks getirisini yansıtır.Bu fonlar hem yatırım fonlarının hem de hisse senedi özelliklerini taşır. Yatırım fonlarındaki gibi ürün dağılımı sağlandığından risk maksimum seviyede dağıtılmıştır. Hisse senetleri gibi borsalarda işlem yapılabildiğinden yüksek likidite vardır ve alım satımı kolaydır.

  Özellikleri:
  • Genel olarak yatırım fonu niteliği gösterirler.
  • Katılma belgeleri hisse senetleri gibi BIST’de işlem görür.
  • Bir endeksi takip ederler.
  • Aracı kurumlar vasıtası ile alınıp satılırlar.
  • Takasları hisse senetleri gibi gerçekleştirilir.
  • Kredili işlemlere konu edilebilirler.
  BYF’lerin Avantajları:
  • İşlem kolaylığı
  • Riskin dağıtılması
  • Düşük maliyet (portföy yönetim ücreti)
  • Şeffaflık
  • Katılma belgesi karşılığı hisselerin akasbank’ ta saklanması
  BYF’lerin Riskleri:

  Borsa Yatırım Fonları, ürün konusunda seçici değildir. Birebir endeksi yaratır. Bu durumda endeks düşüşlerinde  yatırımcı da değer kaybı yaşayabilir.

  Katılma Belgelerinin Fiyat ve Değeri:

  Her bir fon katılma belgesinin net aktif değeri ve işlem fiyatı olmak üzere iki ayrı değeri bulunmaktadır.

  Net aktif değer; katılma belgesi sahiplerinin adına fona dahil edilen menkul kıymet portföyünün ve/veya fonun yatırım yaptığı diğer varlıkların toplam değerine, alacakların eklenip borçların düşülmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder.

  İşlem fiyatı piyasada borsa yatırım fonunun alınması için geçen son fiyattır. Net aktif değerin hesaplanması kurucunun sorumluluğunda olup, Borsa’nın uygun gördüğü ve fon izahnamesinde açıklanan şekilde ilan edilir.

  BYF Yatırım Stratejisi Geleneksel borsa yatırım fonları (BYF), endekslere yatırım yapmak üzere oluşturulmuşlardır. BYF’lerin global olarak yüzlerce çeşidi bulunmaktadır, neredeyse her endekse dayalı fon mevcuttur. Bu fonlar yatırım fonlarının sağladığı tüm olanakları sağlarlar ve düşük maliyet ile endeksin geniş çeşitlendirme olanaklarını içerirler. Ayrıca bu fonların masrafları da oldukça düşüktür. Pasif BYF yatırım stratejisi çok yaygın olmakla birlikte tek strateji değildir.

  Pasif Yatırım

  BYF’ları tek bir endeksi gün içerisinde takip etmek için oluşturulmuşlardır. BYF ile yatırımcılara gün içinde tek bir senede yatırım yapar gibi tüm pazarın durumunu gösteren endeks alım satım şansı tanınır. Ayrıca yatırım fonlarından farklı olarak BYF gün içerisinde alım-satım yapılabilir.

  Aktif Yatırım

  Pasif yatırım ile sağlanan ortalama getiri bazı yatırımcıları tahmin etmez. Aktif yönetimi yapılan fonların pazardan daha yüksek getiri elde ettiklerini bildiklerinden aktif yatırımcı benzer strateji izlemeye eğilimlidir. Bu durumda BYF ları ideal yatırım araçlarıdır. BYF’ler gün içi işlem imkanları ile yatırımcıya Pazar ile birlikte hareket etme imkanı verir. Pasif yatırımcı gibi işlem yapılsa da aktif stratejide kısa sürede kazanç elde edilebilir. Örneğin BIST’in yükseliş ile açıldığı günde BYF yatırımcısı kısa sürede kazanç elde edebilir.

  Aktif BYF yatırımları hisse yatırımlarına b89xxenzediğinden hissede uygulanan tüm stratejiler bu durumda da uygulanabilir. Bu stratejiler pazar zamanlaması, sektör rotasyonu, açığa satış ve kredili alış olarak adlandırılır.