Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  ECB (European Central Bank/Avrupa Merkez Bankası) Nedir?

  • 07.10.2022 / Borsadirekt Yazarı

  European Central Bank (ECB) yani Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği’ni oluşturan 19 ülkenin para politikalarını belirleme gücünü elinde bulunduran dünyanın en güçlü merkez bankalarından biridir.

  ECB’ nin öncelikli görevi Euro bölgesinin fiyat istikrarını sağlamaktır. Avrupa Merkez Bankası’nın para politikalarını belirleme ve uygulama hususunda aldığı kararlar ülkeler açısından dolayısıyla da küresel piyasalar açısından önem arz etmektedir. Avrupa Bölgesi’nin ortak para birimi Euro’dur. Euro’nun dünyadaki dolaşım oranı en yüksek 3 para biriminden biri olması alınan kararların takip edilmesinin önemi ortaya çıkarmaktadır.

   

  ECB’ nin Kuruluşu

   

  Avrupa Merkez Bankası’nın temelleri 1 Haziran 1998 yılında atılmıştır.

  Euro Bölgesi için ortak resmi para birimi olarak kabul edilmesi 1 Ocak 1991 tarihinde gerçekleşmiştir. Daha sonra ilk olarak 11 ülke merkez bankası para politikası görevlerini ECB’ye devretmiştir. Diğer ülkelerin de katılımı ile ülke sayısı 19’a ulaşmıştır. Avrupa merkez bankası günümüzde Almanya’nın Frankfurt şehrinde bulunmaktadır. ECB, yapısı itibariyle Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu ve Yönetim konseyi olmak üzere 3 organlı bir karar yapısına sahiptir.

   

  ECB’ nin Görevleri

   

  ECB ‘nin sorumluluk ve faaliyetleri 1992 yılında Maastricht Anlaşması ile belirlenmiştir.

  ECB, Euro bölgesinin para politikalarını belirlemek, fiyat istikrarının sağlamak, merkez bankası bankacılık sistemini denetlemek ve üye ülkelerin para arzını düzenlemek temel görevlerini oluşturur.

  ECB’ nin en temel iki görevi; euronun değerinin korunması ve fiyat istikrarının sağlanmasıdır.

   

  ECB Kararlarının Piyasaya Etkisi

   

  ECB, Euro para biriminin değerinin korunması, fiyat istikrarının sağlanabilmesi ve yukarıda bahsi geçen görevleri yerine getirebilmek adına faiz ve diğer para politikalarını devreye alır.

   

  Merkez bankaları faiz kararları ile piyasalara etkin bir şekilde yön verebilmektedir. ECB de faiz artırma veya düşürme politikaları ile parasal tabanı direkt olarak etkileyebilmektedir. Faiz oranlarındaki artış teorik olarak tahvil piyasasına ilgiyi artırırken borsalar için likidite sorunu yaratabilir. Faizin artması, tasarruf eğilimini artırıp tüketim eğilimini azaltması sebebiyle piyasalarda üretimin yavaşlamasına ve yatırımların azalmasına neden olur. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde dolaşımdaki fazla paranın piyasadan çekilmesi adına faiz artırım yöntemine başvurulabilmektedir. Faiz azaltımı yapılması durumunda ise parasal genişlemeyi destekleyerek tüketimi artırıp yatırım eğilimini azaltarak büyümeyi pozitif etkileyebilir.

   

  ECB’ nin para politikalarının ve faiz kararlarının etkisi bölgede yaşayan hane halkının gelirlerini, yaşam standartlarını etkilediği gibi Bankacılık sistemi, sermaye piyasaları, para piyasaları ve reel ekonomi de dahil olmak üzere tüm sektörleri etkilemektedir. ECB’ nin sıkı para politikaları parasal tabanda daralmaya yol açmaktadır. Dolayısıyla piyasalarda likidite azalmasına neden olurken, ekonomide yavaşlamaya, tahvil piyasasını da cazip hale getirirken borsalara ilgiyi azaltmaktadır. ECB’ nin faiz politikaları ülkeler arasındaki sermaye ve ticaret transferlerini dolayısıyla da bölge dışındaki bağlantılı ülkelerin ekonomilerini ve piyasalarını direkt olarak etkilemektedir. Avrupa ile çok güçlü dış ticareti olan Türk ekonomisi ve piyasalarına da sıkı para politikalarının yansımaları olumsuz olmaktadır. Kısaca özetlenirse faiz artırımları piyasalarda yavaşlamaya sebep olur. Parasal tabanın daralmasına ve tüketimin azalmasına yol açar. Faiz azaltımının ise üretim ve tüketime olumlu etkileri olurken parasal tabanın genişlemesine fayda sağlar. Faiz kararları piyasalara yön verirken merkez bankalarının kullandığı en güçlü araç olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Forex, VIOP, Canlı Piyasa, Endeks, Altın ve daha fazlası OsmanlıFX'te. Osmanlı FX osmanlimenkuldoviz.com'da!