Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. – ENKAI Bilanço Analizi

  • 07.03.2024 / Borsadirekt Yazarı

  ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. – ENKAI

   

  Enka İnşaat 4Ç23 finansallarında piyasa beklentisinin %31 üzerinde yıllık %37 artışla 6.9 milyar TL net kar açıkladı.

  Piyasa beklentisinin beklenti üzerinde gelmesinde finansal yatırımların değer artışının etkili olduğu görülüyor. Yatırım portföyündeki değer artışları sayesinde geçen çeyrekteki 4,7 milyar USD net nakit pozisyonu 4Ç23’te 5,1 milyar USD’ye yükseldi.

  Konsolide satış gelirleri 4Ç23’te yıllık %20 arttı ve 21 milyar TL oldu. . İnşaat segmentinin birikmiş sipariş büyüklüğü geçen çeyrekteki 4,3 milyar USD’den 4Ç23’te 5 milyar USD’ye yükseldi.

  Şirketin, 2023 yılındaki faaliyetlerinde; ‘’İnşaat’’ iş kolu yüzde 60’lık pay sahibi olurken, bu iş kolundaki hasılat artış oranı yüzde 51,0 düzeyinde gerçekleşmiştir. ‘’Enerji’’ iş kolu yüzde 21,7’lik pay alırken; bu faaliyet alanının cirosunda ise yüzde 22,4 oranında azalış gerçekleşmiştir. Şirket hasılatından yüzde 9,92 oranında pay alan ‘’Gayrimenkul Kiralama’’ ve yüzde 7,70 oranında pay sahibi olan ‘’Ticaret’’ iş kollarının senelik satış gelirlerindeki artış oranları; sırasıyla yüzde 37,4 ve yüzde 48,4 olmuştur.

  Şirket 4Ç23’te brüt kar marjı yıllık 3,3 puan geriledi ve %17,8 oldu. Brüt kar marjındaki gerilemede enerji segmentindeki zayıf görünüm etkili oldu.