Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  GUBRF Bilanço Analizi - GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

  • 21.08.2023 / Borsadirekt Yazarı

  GUBRF 2Ç23’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 266 Mn TL ana ortaklık zararı açıkladı. Şirket geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise 68,8 Mn TL zarar açıklamıştı. Şirket geçtiğimiz çeyrekte ise 210 Mn TL zarar açıklamıştı. Şirketin zarar açıklamasında finansman giderlerinde meydana gelen yıllıkta 6,5 , çeyreklikte 14 katlık artışın etkili olduğu görülürken, ertelenmiş vergi gelirinden 497 Mn TL gelir yazılması zararın bir kısmının tolere edilmesine imkan vermiş görünüyor.

  Şirketin bağlı ortaklığı Razi yurtdışı kimyevi gübre faaliyetlerinden 2.772.731.083 ₺ satış geliri elde etmiştir. Bu faaliyetlerden dönem zararı  ise 114.977.990 ₺ olmuştur.

  Şirketin diğer bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. ise Ocak ayı itibari ile altın üretim faaliyetlerine başlamıştır. Şirket yılın ilk yarısında yurtiçi maden faaliyetlerinden 180.149.467 ₺ satış geliri; 275.985.526 ₺ dönem zararı açıklamıştır.

   

  Şirketin satışları ise 2Ç23’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %7,6 azalış gösterirken, geçtiğimiz çeyreğe göre ise %29,1 azalış göstermiştir. Katı gübre üretimi 2023 yılı ilk altı ayında 2022 yılının aynı dönemine göre %28,7, sıvı ve toz gübre üretimi %13,7 oranında düşüş göstermiştir. Toplam üretimde ise %27,1 azalma yaşanmıştır. Katı gübre üretiminde 2023 yılı ilk altı aylık kapasite kullanım oranı (KKO) %46 olarak gerçekleşmiştir.

  Türkiye faaliyetleri kapsamında 2023 yılı ilk yarısında 899.778 ton katı gübre ve 59.040 ton sıvı ve toz gübre olmak üzere toplam 958.818 ton kimyevi gübre satılmıştır.

  Katı gübre satışları 2023 yılı ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre %11,4; sıvı ve toz gübre satışları ise %16,9 oranında düşüş göstermiştir. Toplam satışlardaki düşüş oranı %11,7’dir.

  2023 yılı ilk yarısındaki hammadde ve ticari mal alımları geçen yılın aynı dönemine göre %28 azalarak 604.211 ton olarak gerçekleşmiştir.

  Razi Petrochemical Co. (“Razi”) tarafından 2023 yılı ilk yarısında 533.708 ton muhtelif cinslerde mamul üretilmiş, kapasite kullanım oranı %32 olarak gerçekleşmiştir.

   

  Yılın ilk yarısında uluslararası piyasalarda emtia ve ham madde fiyatları ile navlun bedellerindeki normalleşmeler yurt içinde kimyevi gübre taleplerine olumlu yansımıştır. Tüketim 2023 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40’a yakın artmıştır. Azotlu gübrelerin kullanıldığı Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki bereketli yağışlar da tüketimin artmasında etkili olmuştur.

  Ocak ve Şubat aylarının kurak geçmesi gübre tüketimini ötelemiş, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle oluşan ortam ise siparişlerin zamanında teslimatını zorlaştırmıştır. Bu dönemde yüksek maliyetli stoklarını eritemeyen firmaların sert bir fiyat rekabetine girişmesi sektörde karlılıkları olumsuz etkilemiştir.

   

  Gübretaş, Türkiye kimyevi gübre üretimi faaliyetlerinde 2023 yılı ilk yarısında 56.926.487 ₺ tutarında yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Bu tutar 2022 yılının aynı döneminde toplam 124.758.488 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

              Razi tesislerinde 2022 yılı ilk altı ayında 38.537.031 ₺ yatırım harcaması yapılmışken, bu tutar 2023 yılının aynı döneminde 58.305.257 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

  Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tesislerinde 2023 yılı ilk yarısında 494.589.033 ₺ yatırım harcaması yapılmıştır. Yeraltı çalışmaları kapsamında 2024 yılı ortasında ilk cevherin üretilerek faz 1 tesisinde işlenmesi hedeflenmektedir.