Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  HEKTS Bilanço Analizi - HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

  • 16.08.2023 / Borsadirekt Yazarı

  HETKS 2Ç23’de 240 mn TL zarar açıkladı. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 213 mn TL kar açıklamıştı. Önceki çeyrek olan 1Ç23’de ise 56 mn TL ana ortaklık karı açıklandığını takip ediyoruz. 2Ç23’de açıklanan zarar rakamının detayları incelendiğinde net finansman giderleri, esas faaliyetlerden diğer giderler ve genel yönetim giderlerinin etkili olduğu görülürken, vergi gelirlerinden ise 87 mn TL gelir elde edildiği görülmektedir.

  Genel yönetim giderleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3 katı artış gösterirken, en büyük etkinin pazarlama, satış ve dağıtım giderleri kaleminden kaynaklandığı görülmektedir. Şirketin esas faaliyetlerden diğer giderler hesabına yönelik dipnotlar incelendiğinde ise kur farkı giderlerinin %131 artış gösterdiği ve 2Ç23 itibariyle 236 mn TL olduğu görülüyor.

  Şirketin satışları ise 2Ç23’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %7,9 artış göstermiş olup, yurtiçi satışları %11,9 ve yurtdışı satışları ise %33,9 oranında artış göstermiştir. Önceki çeyreğe göre ise satış gelirleri %11,1 oranında artış göstermiştir. SMM’nin satışlara oranına bakıldığında ise 2Ç22’de %58,6 , 1Ç23’de %62,00 ve 2Ç23’de itibariyle %65,3 olmuştur. Dolayısıyla şirketin satışları hem yıllık hem de çeyreklik bazda maliyetlerinden daha az artış gösterdiğini görmekteyiz.

  Şirketin Gebze Üretim Tesisinde yatırımlar sonucunda 2023 yılında, 2020 yılına kıyasla kapasitenin %116 oranında artacağı düşünülmekte Bitki koruma ürünleri pazarının yaklaşık %44’ünü karşılamakta Üretilen ürünlerin yaklaşık %7’si ise ihraç edilmektedir.

  Şirketin 2Ç22’de Brüt kar marjı %41 iken 2Ç23’de %36’ya gerilemiş, Net kar marjı 2Ç22’de %17 iken 2Ç23’de % -6’ya gerilemiştir. FAVÖK marjı ise 2Ç22’de %30 seviyesinde iken 2Ç23 itibariyle %16’ya gerilemiştir.

  Takip ettiğiniz tüm şirketlerin detaylı şirket kartlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.