Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  Para Politikası Kurulu Faiz Kararı | TCMB | 22.06.2023

  • 22.06.2023 / Borsadirekt Yazarı

  TCMB Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5’ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir. Böylelikle TCMB, 650 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 15’e yükseltmiş oldu.

  Kurulun, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verdiği görülüyor.

  Politika faizi beklenti seviyesi olan yüzde 20’nin altında açıklanmış olsa da karar metnindeki ifadelere odaklanıldığında parasal sıkılaşmanın gereken ölçüde kademeli olacağına vurgu yapıldığı görülüyor.

  Karar metninde cari dengeye yönelikte mesajlara ayrıca yer verildi. TCMB fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edeceğini iletti.

  Karar metninden önemli maddeler ise aşağıdaki gibidir:

  • Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.
  • Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
  • Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır.
  • Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir.

  Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ise beş iş günü içinde yayımlanacaktır.