Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  PGSUS Bilanço Analizi - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

  • 07.03.2023 / Borsadirekt Yazarı

  PGSUS 2022 yıl sonu itibariyle geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %460 artışla 7,1 milyar TL ana ortaklık karı açıklamıştır. Şirketin karı 4Ç22’de önceki çeyreğe göre %-14,2 düşüş göstermiştir. Operasyonel performans ve ertelenmiş vergi gelirlerinden kaynaklı olarak net kar beklenti seviyelerini aşmış görünmektedir.

  Şirket hasılatı 2022 yılı sonunda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %300,7 artış gösterirken, 4Ç22’de önceki çeyreğe göre %30 oranında düşüş göstermiştir. Yurtiçi satışlar 2022/12’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %132,9 , yurtdışı satışlar ise %410,3 artış gösterirken, SMM 2022/12’de önceki yılın aynı dönemine göre oransal bazda olumlu yönde artış göstermiştir. Öyle ki 2021/12’de şirketin satışlarının %98,9’una tekabül eden maliyetleri 2022/12’de %72,9 seviyesine gerileyerek şirketin artan satışlarına oranla maliyetlerinin azaldığını göstermektedir. 3Ç22’de ise SMM’nin satışlara oranı %56,5 iken bu rakam 4Ç22’de %72,6 seviyesine ulaşarak mevsimselliğin etkilerinin görünmesine neden olmuştur.

  4Ç22’de 4Ç19’a göre dış hat AKK (kapasite) %133, dış hat misafir sayısı ise %122 seviyelerine ulaşmıştır. Toplam AKK’de, 2019’un benzer dönemlerine göre 4Ç22’de %14, 2022 tüm yılda %8 artış kaydedildi.

  2022 tüm yılda satış gelirleri 2.45 milyar Euro (%139 artış), FAVÖK ise 835 milyon Euro’ya ulaştı (%228 artış). 2022’deki %34.1 FAVÖK marjı yeni rekor seviyeyi ifade ederken (önceki rekor 2019’da %33.3), global anlamda sektördeki yıllık en yüksek gerçekleşme olarak öne çıktı.

  Operasyonlardan yaratılan nakitle birlikte toplam nakit ve nakit benzerleri 2022 yıl sonu itibariyle 858 mln Euro seviyesine ulaşırken, Artı nakit pozisyonu (toplam nakit rezervinden banka kredileri ve ihraç edilen tahviller düşülerek hesaplanan tutar) 2021 yıl sonundaki 66 milyon Euro’dan 2022 yıl sonunda 372 milyon Euro seviyesine yükselmiştir. 2023 için öngörülen jet yakıtı kullanımının %35’i ise hedge edilmiş durumdadır.

  Şirketin İleriye Dönük Beklentileri ise;

  • 2023’de arz edilen kapasitede 2022’ye göre yaklaşık %20 artış planlanmakta,
  • Filo büyüklüğü 2022’deki 96 uçaktan 2023’de 102 uçağa ulaşacaktır. 2023 sonunda toplam koltuk kapasitesinin %86’sı yeni nesil yakıt tasarrufu sağlayan uçaklar tarafından sağlanması planlanmaktadır.