Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  Price Action

  • 17.05.2021 / Borsadirekt Yazarı

  Kısaca fiyat hareketi anlamına gelen price action aslına bakarsak teknik analizin temelini oluşturur. Sistemsel olarak içerisinde destek, direnç, trend kırılımları yer alır ve fiyat hareketlerindeki dalgalı seyri yönetebilme amacı taşır. Herhangi bir menkul kıymetin fiyatının zaman içinde çizilen hareketidir, fiyatların zaman ekseninde ilerlerken fiyat hareketlerine göre konum alınması olarak da tanımlanabilir. Bu stratejinin ana temasından en önemlisi fiyatın kendisi olduğu ve fiyatın yalan söylemeyeceğidir.

   Price action teknik analizin bilinen isimlerinden olan Connecticut’lu bir çiftçinin oğlu Charles Dow tarafından ortaya atılmıştır. İlk ismi Price Discounts Everything olan stratejinin temelinde fiyat anlayışı yer alır; yani günlük bir dille ifade edecek olursak haberler gündelik etkiler yaşanabilir ancak burada esas teşkil eden fiyattır der Dow çünkü para kazanmak için açılan pozisyonlarda da günlük hayatımızda da aslında baz aldığımız nokta fiyatlardır.

   Asıl amaçlarından biri mevcut bardan sonra ne olacağına dair bir yorum yapmaktır. Teknik analizin diğer varsayımlarından ayrı olarak bu strateji içerisinde öznel yorumlar mevcuttur ve oluşturulan stratejiler bireyseldir ancak yine de her yiğidin yoğurt yiyişi farklı olsa da fiyat hareketi yatırımcılarının genel anlamda benimsediği birkaç ortak özellikten bahsetmek mümkündür dilerseniz bunları maddeler halinde inceleyelim;

  ·         Bu fiyat hareketi göstergeleri yani indikatörleri reddetmez ancak olabildiğince az kullanır.

  ·         Genellikle yakın geçmiş fiyat hareketlerine anlam yükleyerek pozisyon açılır.

  ·         Temel analiz bileşenleri göz ardı edilir.

  ·         Genellikle mum grafik kullanılır ve bu grafik noktasında mum formasyonları büyük önem taşır çünkü yeri geldiğinde trader mum grafikteki tek mum üzerinden bile geleceğe dair bir tahminde bulunabilir.

  ·         Likiditesi ve hacmi yüksek varlıklar tercih edilir ki bunun sebebi sığ tahtalarda oluşan mumların sağlıksız görünümleridir.

  ·         Bu strateji piyasaların öngörülebilir olduğunu ve fiyat hareketlerinin geçmişte yaşananların aynısı olacağı ve böylelikle farklı bir senaryo yaşanmasının mümkün olmadığını ileri sürer.

  Price Action yatırımcıları tarafından sıklıkla takip edilen fiyat hareketleri;

  ·         Formasyonlar ve Kırılımları

  ·         Trend Kırılımları

  ·         Mum Formasyonları

  ·         Seviye Kırılımları

  ·         Inside Bar-Outside Bar

  ·         Gap: Fiyat Boşlukları olarak sıralanabilir. Bazen tek bir mum bile bu stratejide çıkarımda bulunmak için yeterlidir.

   Price Action ve Risk Yönetimi

   Bu strateji ile risk yönetimi arasında aslında sıkı bir ilişki mevcuttur çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi geçmişte yaşanan rastgele fiyat hareketlerinin belirli bir zaman içerisinde tekrarlanmasını varsayar ve bundan başka bir ihtimal görmez. Genellikle trendler, destek dirençler ve formasyon kullanımı yaygın olduğu için bu varsayımda açılan pozisyonların stoploss seviyeleri hali hazırda öncesinde bellidir ve stoploss emirler bu strateji için önem arz eder.

   Stop seviyelerinin belirli olması ve formasyonun gereği noktasında stoploss emirlerle beraber hareket edilmesi bu stratejide riskin minimal düzeye inmesini ve yatırımcıların sağlıklı alım satım noktalarını yakalamalarını sağlar.