Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)

  • 16.09.2022 / Borsadirekt Yazarı

  Purchasing Managers’ Index (PMI) – Türkçe çevirisiyle Satın Alma Yöneticileri Endeksi, sektörlerin başı çeken ve pazarda payı yüksek işletmelerin satın alma yöneticilerinin mal ve hizmet tercih etme eğilimlerini gösterir. Bu veriler ile imalat, inşaat ya da hizmet sektörlerinin eğilimleri analiz edilir ve büyüme hızları öngörülür.

   

  Ülkelerin büyüme hızları da öngörülerek küresel ekonomiye bir bakış sağlayan PMI’ nın, en bilinenleri imalat bölgesi PMI ve Euro bölgesi, ABD başta olmak üzere dünyadaki diğer gelişmiş ülkelerin piyasaya sunduğu hizmet verilerini kapsar. Küresel ölçekte olan ekonomi faaliyetlerine dair ay içerisinde açıklanan ilk verilerden olması ve resmi verilerden önce yayınlanmasının yanı sıra gerçek verilere bağıntısı ile de önemli ve öncü bir ekonomik gösterge konumuna gelmiştir.

   

  PMI Endeksi Nasıl Ölçülür?

   

  Endekslerin hesaplanması için düzenlenen ankette, anket katılımcısı firmalara üretim, yeni siparişler, stok düzeyleri, istihdam, tedarikçi performansı ve fiyat trendleri gibi parametrelerin bir önceki dönemde hangi yönde geliştiği artış ve iyileşme ya da düşüş ve kötüleşme olarak kaydedilir. Bu verilerle birlikte gelecek dönemdeki beklentiler de öğrenilmektedir.

   

  PMI verileri aşağıdaki 5 farklı endeksin ağırlıklandırılması yoluyla hesaplanan birleşik bir endeks olma özelliğini taşımaktadır. Aşağıda bu ağırlıklandırmaların yüzdeleri verilmiştir.

   

  Endeksler

  Yüzdeler (%)

  Yeni Siparişler

  %30

  Üretim

  %20

  İstihdam

  %10

  Tedarikçilerin Teslim Süresi

  %15

  Girdi Stoku

  %25

   

  Yatırımcılar İçin PMI Endeksi Neden Önemlidir?

   

  Önemli öncü göstergelerden biri olarak görülen PMI verileri, küresel ölçekte ekonomiye dayalı büyüme üzerinde bilgi sahibi olmak veya öngörülerde bulunmak isteyen ulusal ya da uluslararası fark etmeksizin tüm yatırımcılar için önem arz etmektedir. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verisinin öncü göstergelerinden biri olarak alınan PMI verilerini birçok analist bu amaçlarla kullanır. PMI verilerine dayanarak ekonominin büyüme veya durgunluk eğilimleri hesaplanarak küresel ölçekte takip edilebilir hale gelir.

   

  Yatırımcılar bu verilere dayanarak karar alma süreçlerinde, PMI verisini makro ekonomi bağlamında yorumlamak için PMI ortalaması olan 50 seviyesi taban olarak alır. Eğer PMI > 50 ise, ekonomide büyüme eğilimi görülecektir. PMI < 50 olduğunda ise ekonomide küçülme eğilimi beklenecektir.