Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  SISE Bilanço Analizi - Şişecam

  • 06.02.2023 / Borsadirekt Yazarı

  Şirket 4Ç22’de önceki çeyreğe göre net karını %16,40 artışla, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise %114 artışla 19,3 milyar TL seviyesine çıkardı. Bu rakamla birlikte yıllık bazda piyasa beklentisinin %24 üzerinde net kar açıklamış oldu. 4Ç21’de kaydedilen 111,3 milyon TL vergi giderine kıyasla 4Ç22’de kaydedilen 417 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri net kardaki büyümeye etki etmiş görünüyor. 2022 yılı finansal sonuçlarına göre Şişecam’ın konsolide net satışları ise 2022 yılı içerisinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %197,4 artış ile 95,3 milyar TL seviyesine ulaşırken, 4Ç22’de önceki çeyreğe göre %11,6 artış gerçekleşti.

   

  Yurtiçi satışlar 2022 yılı içerisinde %263 , yurtdışı satışlar ise %163 artış gösterdi. Yurtdışı satışlar 2021 yıl sonu itibariyle toplam satışların %65,6’sını oluştururken, bu rakam 2022 yıl sonu itibariyle %58 olarak gerçekleşmiştir. Şişecam 2022 yılı boyunca 5,8 milyon ton cam, 4,9 milyon ton soda külü ve 4,4 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirmiştir. Yapılan net satışların Türkiye’de 3.6 kat artış göstererek 40 milyar TL’ye ulaştığı görülürken, Avrupa’ya satışların 4.76 kat ile 22.8 milyar TL ve Amerika’ya satışların ise 9 kat artış göstererek 9.7 milyar TL’ye ulaştığı görülmüştür. Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’a yapılan satışlar ise %27,8 azalış göstererek 8.5 milyar TL’ye gerilemiştir. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve düşük sezon olmasının etkisiyle satış hacminde yıllık bazda %12 gerileme gözlendi. Mimari cam gelirleri yıllık bazda %119 , otomotiv cam gelirleri %96 , cam ev eşyası %89 , cam ambalaj geliri %136 ve kimyasallar segmenti %310 artış göstermiştir. Mimari camlar segmenti ile kimyasallar segmenti bu çeyrekte en fazla katkıyı veren segmentler olurken, kimyasalların toplam gelir içindeki payı %28 , cam ambalajın payı %20 , mimari camların %24 , cam ev eşyasının payı ise %11 olarak gerçekleşti. Öte yandan şirket Eskişehir’de cam ambalaj yatırımı, otocam iş koluna yönelik düzcam yatırımı ve mimari camlar iş alanına yönelik düzcam yatırımlarını ise sürdürmeye devam ediyor. 2021 yıl sonunda yurtiçi satışlar toplam satışların %34,4’üne tekabül ederken, 2022 yıl sonu itibariyle bu rakam %42 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2021 yılsonunda SMM’nin satışlara oranı %65,12 seviyesinde iken bu rakam 2022 yılında %64,6 seviyesine gerilemiştir. Şirketin 2022 yılı FAVÖK rakamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %170,5 artarak 20,45 milyar TL düzeyinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise %21,45 seviyesine gerilemiştir. FAVÖK marjı 3Ç22’de %22 seviyesinde iken 4Ç22’de %15,93 seviyesine gerilediği görülmektedir. Türkiye’de doğal gaz tarifeleri, lojistik maliyetleri ve işçilik maliyetlerindeki artışlar FAVÖK marjındaki daralmanın sebepleri olarak sayılabilir. Yüksek enerji maliyetlerinin marjları baskıladığı çeyrekte brüt kâr marjı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre paralellik arz ederken, 3Ç22’de %37,9 olan marj 4Ç22’de %28,16 seviyesine geri çekilmiştir. Aktif karlılık 2021/12 rakamları ile %13,7 seviyesinden 2022/12’de %15,32 seviyesine ulaşırken, özkaynak karlılığı ise 2021/12’de %29,64 seviyesinden %33,4 seviyesine ulaşmıştır. Düşük marja rağmen, şirketin net borcu geçen çeyreğe göre %4 azalırken, net borç/FAVÖK rasyosu ise 8,87 olarak gerçekleşmiştir.

   

  Osmanlı Yatırım hesabınızı açarak bu hissenin yatırımcısı olmak için tıklayabilirsiniz.

  Hisse işlem platformlarımız için tıklayabilirsiniz.