Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı | 21.12.2023

  • 21.12.2023 / Borsadirekt Yazarı

  TCMB, 1 haftalık repo (politika) faiz oranını, piyasa beklentisine paralel olarak 250 baz puan artırarak %42,5’a yükseltti. Böylelikle son 7 toplantıdaki toplam artış 34 puana ulaşmış oldu.

   

  Kurul Karar Metni incelendiğinde ise;

   

  • Kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir.
  • Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin güçlenerek artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmektedir.
  • Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir. (Metne parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir ibaresi eklendi.)
  • Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin, parasal sıkılaşma eşliğinde aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.
  • Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir.

  Politika faizinin yükselmesiyle otomatik olarak kredi kartları maliyetlerinin yükselmesi durumu, karar sonrası uygulanan faizlere ilişkin düzenleme ile sınırlandı. Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirildi.

  Karar metninden anlaşılan ifadelere göre sıkılaşmanın henüz bitmediği ancak sona yaklaşıldığı, piyasada oluşan likidite fazlasını çekmek için var olan yeni araçların kullanılmaya devam edileceği görüldü. Yabancı para yükümlülükler için %5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı ise %4’e indirildi.

  Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ise 28 Aralık 2023 tarihinde yayımlanacak. Sonraki Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı ise 25 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.