Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı | 22.02.2024

  • 22.02.2024 / Borsadirekt Yazarı

  Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

   

  Geçtiğimiz toplantıda 250 baz puanlık artış kararı alan TCMB, toplantı sonrasında faiz oranının yeterli sıkılaştırma seviyesine ulaştığını net bir şekilde ifade etmişti. Dolayısıyla genel piyasa beklentisi de faizlerin sabit bırakılacağı yönünde oluşmuştu.

   

  Karar metnindeki mesajlarda ‘enflasyon’ vurgusu yapıldığı görülürken, Ocak ayında beklenti üstü aylık enflasyon ile manşet enflasyonun sınırlı arttığı belirtildi. 2024 yılının ilk “Enflasyon Raporu” sunumunda verilen “Enflasyon görünümünde bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı” mesajı Şubat ayı karar metninde de yer aldı.

   

  Kurul karar metninde ilk defa Türk Lirası’nın reel olarak değerlenmesine yönelik ifadelerin karar metnine yansıdığı görüldü. Bu kapsamda yabancı yatırımcıların algısını belli bir rotada tutmak açısından ilk kez kullanılan bir ifade olduğunu söyleyebiliriz.

   

  Öte yandan metin içerisinde önceki metinden daha şahin ifadeler yer aldığı görülürken muğlak ifadelerden ziyade daha net ifadeler kullanıldığı görülmektedir.

   

  Kurul Karar Metni incelendiğinde ise;

   

  Ocak ayında aylık enflasyonun ana eğilimi yılın ilk ayına özgü zamana-bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda, enflasyon tahmin patikasında öngörülen şekilde yükselmiş ve manşet enflasyon sınırlı bir artış kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Söz konusu dengelenme süreci, tüketim malı ve altın ithalatında güçlü, diğer tüketim harcamalarına ilişkin göstergelerde ise öngörülene kıyasla yavaş seyretmektedir. Buna ek olarak, hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edecektir.

   

  Dış finansman koşulları, rezervlerin seviyesi, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir.

   

  Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

   

  Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürecektir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir. Parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılacaktır.

   

  Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

   

  Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

   

  Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ise 29 Şubat 2024 yayımlanacak. Sonraki Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı ise 21 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.