Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı | 27.06.2024

  • 27.06.2024 / Borsadirekt Yazarı

  Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısı sonucunda, piyasa beklentisi paralelinde politika faizini %50 seviyesinde sabit bıraktı.

   

  Kurul Karar Metni incelendiğinde ise;

  • Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir.
  • Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir.
  • Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.
  • Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
   • “Hatırlanacağı üzere haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarında 2024 yıl sonu enflasyon beklentisinin %43,5’e sınırlı da olsa gerileme kaydettiği görülmüştü. Ayrıca 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi %33,2’den %31,8’e, 24 ay sonrasında yönelik enflasyon beklentisinin ise %21,3 seviyesinden %20’3’e gerilemişti.”
  • Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir.
  • Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite gelişmeleri yakından izlenmektedir.
   • Karar metninde değişiklik yapılan ilgili paragrafta likidite gelişmelerinin yakından takip edilerek gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin kullanılacağı belirtildi.
  • Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır.
  • Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.
  • Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.
  • Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir
  • Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır.

   

  3 Temmuz’da açıklanacak TÜFE verisi ise faiz patikasındaki genel görünüm hakkında yeni mesajlar vermeye devam edecektir.

   

  Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ise 3 Temmuz 2024 de yayımlanacak. Sonraki Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı ise 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.