Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı | TCMB | 20.07.2023

  • 20.07.2023 / Borsadirekt Yazarı

  TCMB, 1 haftalık repo (politika) faiz oranını, 250 baz puan artırarak %17.50’ye yükseltti. Bloomberg anketinde ortalama politika faizi beklentisi %18.50’ydi. Böylelikle son iki toplantıda TCMB Para Politikası Kurulu faizi 900 baz puan artırmış oldu.

  Karar metnindeki gelişmeleri inceleyerek çıkarımlarda bulunmak gerekirse;

  • Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.
  • Küresel enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, dünyanın birçok ülkesinde merkez bankaları parasal sıkılaştırma sürecine devam etmektedir.
  • Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmaktadır. Kurul, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.
  • Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.
   • Önümüzdeki dönemde cari açıkta yıllık bazda düzelmenin başlayacağının da işareti böylelikle verilmiş oldu.
  • Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.
  • Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır.
   • Metinde dikkat çeken detay ise sadeleşme sürecinin kademeli olarak edeceği ve bu kapsamda seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarının alınması oldu. Böylelikle likidite azaltıcı önlemler gelebileceği de ayrıca belirtilmiş oldu.
  • Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.

  Bir sonraki Merkez Bankası Toplantısı ise 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ise 27 Temmuz tarihinde yayımlanacak. Aynı gün içerisinde TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sunum ve basın toplantısı yapması bekleniyor.