Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı | TCMB | 24.08.2023

  • 24.08.2023 / Borsadirekt Yazarı

  TCMB, 1 haftalık repo (politika) faiz oranını, 750 baz puan artırarak %25.00’a yükseltti. Bloomberg anketinde ortalama politika faizi beklentisi ise 250 baz puan artırım yapılarak %20,00 seviyesine yükseltileceği yönündeydi.  

   

              Hafize Gaye Erkan'ın başkan olmasının ardından ilk toplantısında faizi 650 baz puan artıran TCMB, bir önceki toplantısında ise piyasaların daha yüksek beklentisine rağmen 250 baz puan artışla yetinmişti.

   

              Kurul Karar Metni incelendiğinde ise;

  • Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.
  • Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir.
  • Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.
  • Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.
  • Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir.
  • Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

   

  Metinde önceki metne kıyasla büyük bir değişiklik görünmüyor. TL mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin parasal aktarım mekanizmasını güçlendireceği ifadesi metne eklenmiş görünüyor.

   

  27 Temmuz 2023 tarihinde TCMB’nin açıkladığı enflasyon raporunda Orta Vadeli Görünüm içerisinde , enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2023 yılı sonunda orta noktası yüzde 58 olmak üzere, yüzde 54 ile yüzde 62 aralığında; 2024 yılı sonunda orta noktası yüzde 33 olmak üzere yüzde 28 ile yüzde 38 aralığında gerçekleşeceği; 2025 yılı sonunda ise yüzde 15 seviyesine gerileyeceği ve orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir ifadesine yer verildiğini de ayrıca hatırlatmakta fayda olacaktır. Sonraki enflasyon raporu ise 2 Kasım 2023 tarihinde yayımlanıyor olacak.   

   

  Bu metin yazıldığı sırada;

  • USDTRY %5,38 düşüşle 25,72 seviyesinden işlem görürken,
  • EURTRY %5,25 düşüşle 27,98
  • XU100 ise %0,44 artış ile 7.635 seviyesinden, dolar bazlı ise 278 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.
  • XBANK endeksi ise %9,10 artıda işlem görmeye devam ediyor.

   

  Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ise 31 Ağustos tarihinde yayımlanacak. Sonraki Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı ise 21 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.