Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı | TCMB | 26.10.2023

  • 27.10.2023 / Borsadirekt Yazarı

  TCMB, 1 haftalık repo (politika) faiz oranını, 500 baz puan artırarak %35.00’e yükseltti. Bloomberg anketinde ortalama politika faizi beklentisi ise 500 baz puan artırım yapılarak %30,00 seviyesine yükseltileceği yönündeydi. Böylelikle son 5 toplantıdaki toplam artış 26,5 puana ulaşmış oldu.

  Kurul Karar Metni’ne aylık fiyat düşüşü beklentileri ibaresi dahil olurken, jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatları öncülüğünde yukarı yönlü riskleri artırdığı da ayrıca vurgulanmıştır.

              Kurul Karar Metni incelendiğinde ise;

  Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

  Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.

  Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki dengeli seyir, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

              Önceki metinde dış finansman koşullarındaki iyileşme ifadesi, “dengeli seyir” olarak değiştirilmiş görünüyor.

  Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

  Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak ilerlemektedir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

  Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

  Metinde önceki metne kıyasla farklı ifadeler yer alıyor. Jeopolitik risklerin fiyatlama davranışları üzerinde petrol fiyatları öncülüğünde yukarı yönlü baskı yaratması, aylık enflasyon eğiliminde düşüş gözlendiği ifadeleri dikkat çekiyor.

  Faiz oranları piyasa beklentileriyle kademeli olarak uyumlu hale gelecek gibi görünüyor. Özellikle sonraki süreçte enflasyon raporu ve beklenti anketlerini de sıklıkla takip edeceğiz gibi görünüyor.

  Enflasyon Raporu 2023 - IV ise 2 Kasım 2023 tarihinde yayımlanacaktır. Bu rapor dahilinde TCMB'nin uygulamaya devam edeceği para politikası'na yönelik çıkarımlarda bulunmak daha da kolaylaşacaktır.

  Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ise 2 Kasım 2023 tarihinde yayımlanacak. Sonraki Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı ise 23 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.