Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  Temettü Nedir? Temettü Yatırımı Nasıl Yapılır?

  • 22.06.2022 / Borsadirekt Yazarı

  Temettü bir diğer adıyla kâr payı bir şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârı üzerinden şirket ortaklarının pay alma hakkıdır.

  Temettü almak veya buna hak kazanmak için bireylerin hisse senedi sahibi olması gerekir. Bu sahiplikle elde edilen ortaklık, şirketin temettü ödeme gününde bu hakkın elde edilmesini sağlar.

   

  Kar dağıtım süreci yıl sonu finansal tablolarının yayınlanmasıyla, şirketin dağıtabilecek kârının olup olmadığı görülür. Yılın kârla kapanması durumunda şirket elde ettiğin karın bir bölümünü yatırımcılarına dağıtma kararı alabilir. Finansal sonuçların yayınlanmasından bir süre sonra şirket yönetim kurulu tarafından dağıtılabilir kârın ne şekilde değerlendirileceğine yönelik bir teklif yapılır. Yönetim Kurulu’nun kâr payına ilişkin yaptığı teklifi gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da görüşülür ve karara bağlanır.

   

  Vergiler ve diğer giderlerin şirket yıllık net dönem kârından çıkartılması sonucunda kalan kısım; yüzde 20’den az olmamak kaydı ile hissedarlara dağıtılır.

  Temettü ödemesi yatırımcılara 2 şekilde yapılabilir; bedelsiz sermaye arttımı sonucunda hisse olarak veya nakit olarak dağıtılabilir.

   

  Bedelsiz sermaye arttırımı: Şirketlerin kendi iç kaynaklarını (emisyon primi, yeniden değerleme değer artışı, yedekler, iştirakler ve duran varlık satış karları) gibi  varlıkları kullanarak yapmış oldukları ve ortaklarından ilave kaynak talep etmeden bedelsiz olarak hisse senedi dağıttıkları sermaye arttırım türüdür.

  Yatırımcının herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayıp hesaplarına otomatik olarak hisseler yansıtılır.

   

  Örnek : A firmasının %100 bedelsiz sermaye arttırımına gideceğini varsayalım  Hissenin borsadaki fiyatıda 5 tl olduğunu düşünürsek yatırımcının elinde 100 tane hisse senedi bulunmaktadır. %100 bedelsiz arttırım sonucuda 100 adet daha hisse senedi hesabına yansır. Hisse fiyatıda arttırım oranında düşer. Yeni durumda yatırımcının elinde 200 adet hisse senedi olup hissenin yeni fiyatı 2.5 tl olur. Nakit olarak dağıtımda ise şirket belirlediği dağıtım oranı üzerinden yatırımcının elinde bulunduğu hisseye oranla nakit ödeme gerçekleştirir bedelsiz arttırımda olduğu gibi yatırımcının bu durumda da ekstra bir şey yapmasına gerek kalmadan nakit dağıtım hesabına yansıtılır.

  Temettü dağıtım tarihi belli olup temettü dağıtıldıktan sonra paranızın hesabınıza geçeceği tarih 2 işlem günü sonrasıdır.  Dağıtılan bir temettü 2 işlem günü sonrası nakit ya da hisse senedi olarak hesaba geçer. Osmanlı Yatırımda yatırımcılara 2 iş günü sonra gelecek olan temettü ödemesi t2 bakiyesine yansıtılarak yatırımcıya bu bakiye kullandırılır.

   

  Eğer ki yeni yatırımcıycanız temettü endekslerinden de yararlanabilirsiniz. BIST Temettü Endeksi ve BIST Temettü 25 Endeksi olmak üzere iki temettü endeksi hesaplanmaktadır. BIST Temettü Endeksi; Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören ve değerleme günü itibariyle son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerin paylarından oluşur. BIST Temettü 25 Endeksi BIST Temettü Endeksinde yer alan ve değerleme günü itibariyle temettü verimlerine göre büyükten küçüğe yapılan sıralamada ilk 2/3’lük dilimde yer alan ve ortalama fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en büyük 25 paydan oluşur.

   

  Temettü hakkında  daha detaylı bilgi almak ve Osmanlı yatırımda hesap açmak isterseniz internet sitemizden veya müşteri temsilcilerimiz vasıtası ile bizimle irtibata geçebilirsiniz.

  Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.