Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  TTKOM Bilanço Analizi - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

  • 09.05.2023 / Borsadirekt Yazarı

  TTKOM 1Ç2023’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %15,1 azalışla 645 mn TL ana ortaklık karı açıklamıştır. Geçtiğimiz çeyrek olan 4Ç22’ye göre ise ana ortaklık karı %36,1 oranında azalış göstermiştir. Esas faaliyetlerinden diğer gelirler kalemindeki 160,8 milyon TL ve yatırım faaliyetlerinden gelirler kalemindeki 238,6 milyon TL’lik pozitif katkı net dönem karı destekledi. Buna karşın depremler ve devam eden faaliyet giderlerindeki artışa ek olarak finansman gelirindeki azalma ve EYT etkisi karlılığı baskılayan faktörler oldu.

  Şirket hasılatı 1Ç23’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %61 artış gösterirken, geçtiğimiz çeyreğe göre ise paralellik göstermiştir. SMM’nin satışlara oranına bakacak olursak: 1Ç22’de %59,7 seviyesinde olan bu oran 1Ç23 döneminde %64,3 olarak gerçekleşirken, önceki çeyrek olan 4Ç22 de ise %63,5 olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle şirketin hem yıllık hem de çeyreklik olarak maliyetleri satışlarından daha fazla artış göstermiştir. Şirket’in yılık bazda sabit hat gelirleri %52,6 artışla 10,46 milyar TL, Mobil hat gelirleri ise %74,1 artarak 5,54 milyar TL olarak gerçekleşti. Depremlerin tüm segmentlerdeki net abone performansı üzerindeki olumsuz etkisine ek olarak sabit ses abone tabanında devam eden daralma nedeniyle toplam abone sayısı çeyrek boyunca 254 bin net kayıpla 52,5 milyona geriledi.

  Şirketin net kar marjı 1Ç22’de 5,90 seviyesinde iken 1Ç23 itibariyle 4,23 seviyesine gerilemiştir. Brüt kar marjı ise 1Ç22’de 40,3 seviyesinde iken 1Ç23 itibariyle 35,7 seviyesine gerilemiştir. FAVÖK marjı ise 1Ç22’de 40,97 olarak gerçekleşirken, 1Ç23’de bu oranın 29,7 seviyesine gerilediği görülüyor. FAVÖK marjının azalmasında ücret artışlarıyla birlikte faaliyet giderleri enflasyonu, depreme bağlı giderler ve EYT’nin tek seferlik maliyeti etkili oldu. Şirket’in net borcu yıllık bazda 11,5 milyar TL artarak 20,9 milyar TL’den 32,4 milyar TL’ye yükseldi.

  Takip ettiğiniz tüm şirketlerin detaylı şirket kartlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.