Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  TUPRS Bilanço Analizi - TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

  • 02.08.2023 / Borsadirekt Yazarı

  Şirket 2Ç23’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %32 azalışla piyasa beklentisi olan 6.2 milyar TL’nin üzerinde 7.2 milyar TL ana ortaklık karı açıklamıştır. Şirket geçtiğimiz çeyreğe göre ise ana ortaklık karlılığını %7 artırmıştır. Beklenti üzerinde açıklanan ana ortaklık karında 1,14 milyar TL’lik ertelenmiş vergi gelirlerinin de katkısı olduğu görülmektedir.

  Özellikle son çeyrekte, finansman gelir-giderlerinde, net 600 milyon TL'lik faiz geliri, türev araçlardan kaynaklanan karlara rağmen, net 2.7 milyar TL'lik kur farkı gideri (türev dahil) dikkat çeken bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

  TUPRS satışları 2Ç23’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %23,1 azalış gösterirken, sırasıyla yurt içi satışları %12,7 ve yurt dışı satışları ise %54,7 oranında azalış göstermiştir. Geçtiğimiz çeyreğe göre duruma baktığımızda ise satış gelirleri %12,5 artmakla birlikte yurt içi satışları %11,7 ve yurt dışı satışları %15,5 artış göstermiştir. 2Ç22’de %86,9 olan SMM’nin satışlara oranı 1Ç23’de %84,9 , ve 2Ç23 itibariyle %83,3 seviyesine gerilemiştir. Özetle şirketin satışları maliyetlerine oranla daha fazla artış göstermiş ve bu artış hem yıllık bazda hem de çeyreklik bazda pozitif olarak görülmektedir.

  Tüpraş net rafineri marjı ise yılın ilk altı ayında 9,6 $/v seviyesinde gerçekleşmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan 2023 yılı Mayıs ayı verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye’de benzin tüketimi %24,18 artışla 1,5 milyon ton, motorin talebi ise %4,96 artışla 9,9 milyon ton gerçekleşmiştir.

  Planlı bakım ve proje çalışmalarının etkisiyle ilk altı aylık dönemde %77 kapasite kullanımı gerçekleştirilmiştir. Toplam 11,5 milyon ton ham petrol ve yarı mamul şarja verilmiş, 10,9 milyon ton satılabilir ürün üretilmiş, beyaz ürün verimi ise %79,3 seviyesinde gerçekleştirilmiştir.

  İlk altı aylık dönemde 19.593,4 milyon TL faaliyet karı elde edilmiş, 1,3 milyon TL yatırım faaliyet gideri, öz kaynak yöntemiyle değerlenen OPET Petrolcülük A.Ş. yatırımlarından gelen 539,3 milyon TL karın ve 2.907,7 milyon TL net finansman giderinin etkisiyle, toplamda 17.223,7 milyon TL vergi öncesi konsolide kar gerçekleşmiş ve 3.099,6 milyon TL dönem vergi gideri sonrası 14.124,1 milyon TL net dönem karı kaydedilmiştir.

  Şirketin net kar marjı 2Ç22’de 7,81 seviyesinde gerçekleşirken, 1Ç23’de 7,27 seviyesinde ve 2Ç23’de 6,91 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlarla net kar marjının çeyreklik bazda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ve önceki çeyreğe göre daraldığını görmekteyiz.

  FAVÖK marjı ise 2Ç22’de 11,70 , 1Ç23’de 12,99 ve 2Ç23’de 14,47 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlara göre değerlendirme yaptığımızda SMM’nin satışlara oranına göre yaptığımız değerlendirmeye benzer bir rakamlarla karşılaşıyoruz. Azalan maliyetler FAVÖK marjını da olumlu yönde etkilemiş görünüyor.

  Şirketin 2023 Yılı beklentileri ise aşağıdaki gibidir;

  • Tüpraş Net Rafineri Marjı Net Tüpraş Rafineri Marjı beklentisi 10 – 11 $/v (önceki: 11 - 12 $/v)
  • Operasyonel Hedefler Kapasite kullanım: %85-90 (değişiklik yok)
  • Üretim: ~24-25 milyon ton (değişiklik yok)
  • Toplam Satış: ~29-30 milyon ton (önceki ~28-29 milyon ton)
  • Yatırımlar Toplam yatırımlar beklentisi ~350 Milyon $ (değişiklik yok)

  Takip ettiğiniz tüm şirketlerin detaylı şirket kartlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.