Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. - SISE Bilanço Analizi

  • 30.10.2023 / Borsadirekt Yazarı

  SISE 3Ç23’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %10,2 artış ile 5.291 mn TL ana ortaklık karı açıklamıştır. Böylelikle şirket, piyasa beklentisi olan 3.760 mn TL’nin oldukça üzerinde ana ortaklık karı açıklamış oldu. Önceki çeyreğe göre ise ana ortaklık karı %7,3 oranında düşüş göstermiştir.

  Yatırım faaliyetlerinden giderler, ertelenmiş vergi giderleri karı baskılayan kalemler olarak karşımıza çıkarken, finansman gelirleri (kur korumalı mevduat, elde edilen gelirin %61’ine tekabül ediyor) ve kur farkı gelirleri ise ana ortaklık karını destekleyen kalemler olarak karşımıza çıkıyor.

  Şirketin satışları 3Ç23’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %39,8 oranında artış gösterirken, geçtiğimiz çeyreğe göre ise %21,1 oranında artış göstermiştir. SMM’nin satışlara oranı ise 3Ç22’de %62,1 , 2Ç23’de %67,6 ve 3Ç23’de %64,1 olmuştur. Böylelikle şirketin maliyetleri yıllık bazda satışlara göre oransal olarak artış gösterse de önceki çeyreğe göre düşüş göstermiştir.

  2023 Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin cam ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında %35; değer bazında %14 artmıştır. Türkiye’nin cam ihracatı da aynı dönemde geçen yıl aynı döneme göre miktar bazında %12 azalırken, değer bazında ise %6’lık bir artış kaydetmiştir.

  Nakit akışlarındaki yatırım faaliyetlerinden çıkış artış gösterse de işletme faaliyetlerinden alınan güçlü sonuçlar ve finansman faaliyetlerin pozitife dönmesi durumu kompanse etmiş görünüyor.

  Şişecam Grubu yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşları tarafından 1 Ocak-30 Eylül 2023 döneminde finansman ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 33,9 Milyar TL nakit girişi; borç ödemelerine ilişkin ise kredi, tahvil ve kira sözleşmelerinden kaynaklanan toplamda 22,8 Milyar TL nakit çıkışı gerçekleşmiştir.

  Şirketin brüt kar marjı önceki çeyreğe göre 3,5 puan artarak 35,90 olurken, FAVÖK marjı ise önceki çeyreğe göre 2,9 puan artarak 20,34 olmuştur. Şirket net kar marjı ise çeyreklik bazda önceki çeyreğe göre 4,44 puan düşerek 14,53’e gerilemiştir.