Osmanlı Yatırım’da Görünlülü Hesap Aç

  Varant Yatırımlarının Avantaj Ve Riskleri Nedir?

  • 03.02.2021 / Borsadirekt Yazarı

  Varant Nedir?

  Varantlar yatırımcıya, dayanak varlığı önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte alma ya da satma hakkı veren ve bu hakkın nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye araçlarıdır. Diğer bir deyişle varant, menkul kıymet haline getirilmiş opsiyonlardır. Varantlar yatırımcıya bir hak verirken yükümlülük getirmez.

  Varant piyasası için tıklayınız.

  Varan Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?

  Avantajlar;

  • Kaldıraç Kullanımı

  • Yatırımcı sermayesinin bir kısmı ile varantlarda işlem yapabildiği için parasının tümünü riske atmamış olmakla beraber varant için ödediği fiyat haricindeki parasını farklı yatırım araçlarında değerlendirme imkanını da korumaktadır.

  • Her İki Yönde İşlem Olanağı

  • Varantlar yatırımcılara hisse senetlerinde alış yönünün yanı sıra satış yönünde de işlem yapma olanağı sağlamaktadır.

  •  Limitli Zarar, Limitsiz Kar

  •  Varantlar yatırımcıya hak sağlar, yükümlülük vermez. Elde edilecek kar piyasa fiyatına bağlı olarak sınırsızken zarar varant için ödenen fiyat ile sınırlı kalmaktadır.

  •  Düşük İşlem Komisyonu

  • Varant piyasasındaki işlem maliyetleri diğer piyasalara göre daha düşüktür. 

  Dezavantajlar;

  •  Sınırlı Vade

  • Varantların vadesi sınırlı olduğu için varant yatırımcısının beklediği dayanak varlık hareketinin vade içinde gerçekleşmesi gerekir.
  •  Azalan Zaman Değeri

  • Diğer bütün değişkenler aynı kalsa bile varantlar her geçen gün değerinden bir miktarını kaybeder. Bu kayıp vadeye kalan gün sayısı azaldıkça artarak büyür ve zaman değeri vade sonuna gelindiğinde biter.

   

  Bist Varantları Nedir?

  Dayanak Varlığı Pay olan varantlardır.

   

  Hangi Hisse Varantlarında İşlem yapılır?

  Varant piyasasında 21 farklı pay üzerine ihraç edilmiş pay varantı bulunmaktadır. Hangi paylar üzerine varant ihraç edildiğine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

  Varant analiz sayfamızdan detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

   

  Pay Varantlarının Avantajları Nelerdir?

  Pay varantları yatırımcılara kaldıraçlı işlem yapma imkanı sunmaktadır. Ayrıca düşük işlem komisyonu ve işlem yapabilmek için teminat gerektirmemesi pay varantlarının avantajları arasında yer alır.İş Varant tarafından sağlanan yüksek likidite ve geniş ürün yelpazesi, pay varantlarında kolaylıkla işlem yapma olanağı sağlamaktadır.

   

  Pay Varantlarının Riskleri Nelerdir?

  Varantlar kaldıraçlı ürünler olduklarından yatırımcılar edindikleri kaldıraç sayesinde yüksek getiri elde edebilecekleri gibi yüksek zararlar da edebilirler.Yatırımcılar madalyonun iki yüzünü de dikkate alarak yatırım yapmalıdırlar. Varantlar vade sonlarında “sıfır” değer ile itfa olabilirler. Vade sonunda bir alım varantı uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aşmadığı, satım varantı ise uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aştığı durumda “sıfır” değer ile itfa olur.

   

  Kimler Pay Varantı Satın Almalı?

  Pay varantları ilgili dayanak varlık üzerinde yükseliş veya düşük beklentisi içinde olan yatırımcılar için uygundur. İlgili dayanak varlığın yükseleceği yönünde beklentisi olan yatırımcılar alım, düşüş beklentisinde olan yatırımcılar ise satım varantlarını tercih etmelidirler.

   

  Pay Varantlarının Son İşlem Günü Nedir?

  Pay Varantlarının son işlem günü vade sonu tarihidir. Vade sonu sonrasında 3. işgünü değerde(karda) biten varantlara ödeme yapılır.

  T: Son İşlem Günü (Vade Sonu Tarihi)
  T+3: Değerde Biten Varantlarda Ödeme Günü